Tarieven
Privé lessen volwassenen
Voor informatie over tarieven kun je contact opnemen.

Solfègecursus
Deze cursus bestaat uit 15 lessen verdeeld over het jaar. De kosten bedragen € 200,- per gehele cursus. Verder moet er rekening gehouden worden met de volgende kosten:
  • Cursusboek  (kosten: € 20.-)
  • stemvork
  • muziekpapier
Inschrijving vindt plaats per cursus. De cursus loopt van september tot en met juni.
Bij tussentijdse beëindiging van de cursus wordt geen restitutie verleend.
Het cursusgeld kan overgemaakt worden op: 
NL51INGB0005700180
t.n.v. Zangschool Utrecht, Utrecht