CursusPer cursusjaar
  
Kabouterklas€ 240
Zangklassen€ 370
Jongenskoren€ 370
Zangklas + Solfègeklas€ 440
Vanaf Utrechts kinderkoor€ 440
Studentenkoor€ 100


Vanaf het Utrechts Kinderkoor is het tarief € 440 per jaar.
De kinderen komen 2 keer per week (hun eigen koor en de solfège- en zangles)                            

Kennismakingspakket
Een kennismakingsgesprek en 2 proeflessen
Voor alle nieuwe leerlingen hebben we een speciaal kennismakingspakket.
Het pakket is gratis en bestaat uit een kennismakingsgesprek en  twee lessen in het koor.
Een kennismakingsgesprek is vooral voor jonge kinderen heel fijn. En de ouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen.
In de twee weken daarna kunnen de kinderen kijken of ze het een leuke activiteit vinden.

U-pas
De zangschool geeft U-pas houders de mogelijkheid hun persoonlijke budget in te zetten op de cursussen!
Het lesgeld voor de kinderkoren en de zangklassen is gebaseerd op ongeveer 35 lessen per cursusjaar.

Jeugdcultuurfonds 
Als u niet genoeg financiële middelen heeft om de lessen te betalen kunt u het Jeugdcultuurfonds inschakelen.
Dit fonds zorgt er voor dat alle kinderen die graag muziekles willen hebben dit ook kunnen doen, ongeacht de financiéle positie van hun ouders.
Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld of een bijdrage in de kosten van de benodigde attributen

Men verbindt zich voor een cursusjaar ( september - juni). Halverwege instappen is mogelijk.  Indien men tussentijds stopt is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.