Cappella Canta
Cappella Canta is toegankelijk voor getalenteerde kinderen die zangdiploma C hebben behaald. 
De koorleden die in dit koor mogen zingen zijn beoordeeld op hun vorderingen op het gebied van adem, concentratie, Jongleren deel 2/Musica deel 3, talent, sociaal gedrag en doorzettingsvermogen. 
De koorleden krijgen tweemaal per week les en hebben allemaal de zangopleiding van de zangschool Utrecht gevolgd of een vergelijkbare opleiding en daar koorervaring opgedaan. 
De koorleden blijven zich verder ontwikkelen en volgen wekelijks een individueel traject op het gebied van de solfège, zang, muziektheorie, harmonieleer en lessen in podiumpresentatie. 
Capella Canta repeteert op dinsdag, woensdag of donderdag (afhankelijk van leeftijd en locatie).

Dit koor heeft in mei 2022 voor de 5e keer een Eerste Prijs gehaald op het Europees muziekfestival voor de Jeugd