Basisklas
De kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool zingen in de basisklas. 
Spelenderwijs wordt er een begin gemaakt met noten leren lezen. Beweging en fantasie zijn een belangrijk lesonderdeel.
Kinderen die van een uitdaging houden mogen al in het lesboek Musica beginnen, de lesmethode die ontwikkeld is door de zangschool. 

Lestijd:
Dinsdag:     15.45 - 17.00 (Utrecht)
Woensdag: 14.45 - 16.00 (Leidsche Rijn)
 
In deze klas beginnen we met het ontdekken van de eigen stem. Deze onderdelen worden afgewisseld met mooie en leuke liedjes. 
De kinderen in deze klas hebben twee concerten per jaar, een kerstconcert en een zomerconcert. Zo doen zij podiumervaring op en werken zij regelmatig met een regisseur.